INFO O LIČKO SENJSKOJ ŽUPANIJI I HRVATSKOJ

Ličko - senjska županija pripada većim dijelom Gorskoj Hrvatskoj i manjim dijelom Hrvatskom primorju, dvjema velikim geografski različitim cjelinama Hrvatske.

Ličko - senjska županija pripada većim dijelom Gorskoj Hrvatskoj i manjim dijelom Hrvatskom primorju, dvjema velikim geografski različitim cjelinama Hrvatske.

Na površini od 5.353 km2 , prema popisu iz 2001. živi 53.677 stanovnika što se svrstava u najmanje naseljene županije Hrvatske. Ima središnji geografski položaj i važno spojno značenje unutar prostora hrvatske države. Položaj županije unutar Hrvatske je na dodiru rubova velikih hrvatskih geografskih regionalnih cjelina. Gospić je kao najveći grad ujedno i sjedište županije.
Važnost Ličko-senjske županije u hrvatskom prostoru i izvan njega prvenstveno je određena funkcijom geoprometnog križišta između tri vodeća grada u državi - Zagreba, Rijeke i Splita, ali još i nekih drugih, kao što su Zadar i Karlovac. Ličko-senjska županija poznata je po autohtonim gospodarskim potencijalima sadržanim u poljodjelskim površinama, šumskom i vodnom bogatstvu, te turistički vrijednim područjima, prostorima nacionalnih parkova i parkova prirode te porječjima krških rijeka. Posebno mjesto pripada Velebitu, najdužoj i najistaknutijoj hrvatskoj planini, koja razdvaja prostor Županije na dva pročelja: primorsko i kontinentalno. Najblistaviji primjer spoja kamena i vode na kršu nedvojbeno su Plitvička jezera, najstariji hrvatski nacionalni park i spomenik prirode s Liste svjetske baštine UNESCO-a.

Hrvatska je europska zemlja i dio Sredozemlja jer zauzima najveći dio obale Jadranskog mora sa svim otocima. Obuhvaća gorski pojas Dinarida, koji odvaja sredozemni dio od srednjo-europskog kontinentalnog dijela, te dio Panonske nizine. Kopneni dio Hrvatske iznosi 56 594 km2, a površina obalnog mora 31 479 km2, a na cijelom području živi 4 290 612 stanovnika. Gospodarsko, političko i kulturno središte je glavni grad Zagreb sa 792 875 stanovnika. Od 1244 otoka i otočića nastanjeno je njih 50, a najveći su Cres i Krk. Službena valuta je kuna. 

Vikend Planer