EKO-ETNO SELO STARA KAPELA

Jedinstvena turistička destinacija na području Slavonije.

Jedinstvena turistička destinacija na području Slavonije.

Stara Kapela smještena je na jugoistočnim padinama Požeške gore, 10 km sjeveroistočno od naselja Nova Kapela. Na površini od 3,88 km2 živi 20 –ak stanovnika, a prosječna gustoća naseljenosti iznosi 6 st./km2.
Selo se nalazi na pola puta između Nove Gradiške i Slavonskog Broda, na sporednoj cesti prema obroncima Požeške gore. Do prije par godina selo je bilo zaspalo u vremenu i zaboravljeno od modernizacije. Tada je nekolicina zaljubljenika u svoj rodni kraj pokrenula inicijativu za očuvanje mjesta, njegove kulture i tradicije, te je selo postalo jedinstvena turistička destinacija na području Slavonije.
 

Vikend Planer