NAKIT MUZEJA GRADA SISKA

Gradski muzej Sisak, pored zbirki i izložbi koje se mogu posjetiti, sadrži zbirku nakita-suvenira namijenjenu prodaji.

Gradski muzej Sisak, pored zbirki i izložbi koje se mogu posjetiti, sadrži zbirku nakita-suvenira namijenjenu prodaji.