MARTINJE NA MEĐIMURSKOJ VINSKOJ CESTI, STUDENI 2013.

Uključuje ceremoniju krštenja mošta, dobru zabavu i prigodni program. Osim mošta i mladog vina, organizatori nude pečene kestene, kolače, sireve, suhomesnate proizvode, vinski gulaš, rakiju i mnogo drugih doma izrađenih i proizvedenih dobrota.

Uključuje ceremoniju krštenja mošta, dobru zabavu i prigodni program. Osim mošta i mladog vina, organizatori nude pečene kestene, kolače, sireve, suhomesnate proizvode, vinski gulaš, rakiju i mnogo drugih doma izrađenih i proizvedenih dobrota.