ĐULIN PONOR, OGULIN

Centar grada Ogulina može se podičiti fenomenom hidrogeoloških spomenika prirode. Kanjonom kroz središte grada, svoj tok završava rijeka Dobra. Ponire ispod kamenih i strmih litica u ogromnom otvoru nazvanom Đulin ponor.

Centar grada Ogulina može se podičiti fenomenom hidrogeoloških spomenika prirode. Kanjonom kroz središte grada, svoj tok završava rijeka Dobra. Ponire ispod kamenih i strmih litica u ogromnom otvoru nazvanom Đulin ponor.