ZRINSKA GORA

Zrinska gora je stara geološka gora bogata rudama, vodom i biljnjim te životinjskim svijetom. Najviši vrh je na 616 metara nadmorske visine.

Zrinska gora je stara geološka gora bogata rudama, vodom i biljnjim te životinjskim svijetom. Najviši vrh je na 616 metara nadmorske visine.