SHOPING CENTAR HIPER NOVALIS, NOVALJA

Poznati novljanski trgovački centar sa širokom ponudom otvoren je kroz čitavu godinu.

Poznati novljanski trgovački centar sa širokom ponudom otvoren je kroz čitavu godinu.

Poznati novljanski trgovački centar sa širokom ponudom otvoren je kroz čitavu godinu.