BARUN - GORKI BILJNI LIKER, ZVEČEVO D.D.

Gorki biljni liker proizveden od visokokvalitetne sirovine. Sadrži ekstrakte i aromatične tvari gorkih biljaka koje stvaraju posebnu harmoniju okusa i aroma te izazivaju ugodan osjećaj.

Gorki biljni liker proizveden od visokokvalitetne sirovine. Sadrži ekstrakte i aromatične tvari gorkih biljaka koje stvaraju posebnu harmoniju okusa i aroma te izazivaju ugodan osjećaj.