STARI GRAD VELIKI KALNIK

Stari grad Veliki Kalnik u pisanim dokumentima navodi se prvi put 1243. godine kada kralj Bela IV. spominje njegovu ulogu u borbi protiv Tatara.

Stari grad Veliki Kalnik u pisanim dokumentima navodi se prvi put 1243. godine kada kralj Bela IV. spominje njegovu ulogu u borbi protiv Tatara.

Podignut uz prirodnu strmu liticu i opasan bedemima, bio je nepremostiva prepreka napadačima. Njegovi vlasnici bili su kroz povijest mnogi vladari i vlastelinske obitelji.
Utvrđeni grad Veliki Kalnik obuhvaća kompleks građevina, nastalih u različitim stilskim razdobljima. U donjem dijelu grada, s istočne strane, naziru se ostaci kapele sv. Katarine. Sama utvrda biva polako napuštenom od sredine 17. st.
Veliko raščišćavanje i konzervatorski radovi izvedeni su 1963.godine, a tijekom 2004. započelo se s planiranim višegodišnjim nastavkom istraživanja i daljnom konzervacijom otkrivenih zidova.
Uz obranu Staroga grada od Tatara u 13. st. vezana je legenda o ''šljivarima'', odnosno braniteljima grada koji su, za vrijeme opsade i u nedostatku druge hrane, kralja Belu IV hranili šljivama, a za uspješno odoljevanje opsadi proglašeni kalničkim plemenitašima.

Vikend Planer