PETROVA GORA

Obilasci povijesnih znamenitosti Petrove gore uz pratnju vodiča planinarska obilaznica.

Obilasci povijesnih znamenitosti Petrove gore uz pratnju vodiča planinarska obilaznica.

Turistički centar Petrova gora je udaljen sat vremena vožnje od Zagreba i pola sata od Karlovca. Do njega se dolazi državnom cestom Zagreb - Split (D1) sa skretanjem prema Vojniću, iz čijeg je centra do Lovačkog doma Muljava 7 km.

Planinarska obilaznica Petrova Gora koja se sastoji od dvije staze, za čiji je obilazak potrebno 4 sata i 10 minuta (crvena staza) i 4 sata i 30 minuta (zelena staza).
Poučna staza "Rimski put" kružnog oblika duljine 2000 m, prolazi kroz šumu bukve, hrasta kitnjaka i kestena. Na informativnim tablama prikazuje općenite teme ekologije planeta, zanimljive za sve dobne skupine. Pogodna je za turiste, rekreativce i organizirane grupe posjetitelja, a osobito za učenike osnovnih i srednjih škola.