ORNITOLOŠKI REZERVAT SAVA – STRMEC

Vodozaštitno područje Strmca uz Savu i jezero Strmec stanište je brojnih vrsta ptica među kojima i nekoliko rijetkih.

Vodozaštitno područje Strmca uz Savu i jezero Strmec stanište je brojnih vrsta ptica među kojima i nekoliko rijetkih.

Vodozaštitno područje Strmca uz Savu i jezero Strmec proglašeno je 1971. godine ornitološkim rezervatom. Površine je 287 ha. Jedinstveno je stanište brojnih vrsta ptica među kojima i nekoliko rijetkih. Naročita vrijednost ovoga područja u europskim razmjerima je gniježđenje rijetke vrste ptice – plazice vuge. Područje je obraslo šumom vrba, topola, johe i gustom niskom vegetacijom, protkano je rukavcima, kanalima i kanalićima, pješčanim i šljunčanim nanosima te močvarnim livadama.

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer