ANDREA ANTICO DA MONTONA

Ulazi u povijest kao najstariji poznati skladatelj na čitavom današnjem prostoru slavenskoga svijeta kome se tiskaju skladbe.

Ulazi u povijest kao najstariji poznati skladatelj na čitavom današnjem prostoru slavenskoga svijeta kome se tiskaju skladbe.

(Motovun, 1470./80? –Venecija, 1540?) skladatelj, nakladnik, grafičar i tiskar
Andrea Antico rodio se u Motovunu oko 1470./80. godine a vjerojatno je umro u Veneciji 1540. godine ili kasnije. Njegov je životopis nedostatan i općenito je još nedovoljno poznat široj javnosti. Nedvojbeno je da je Antico veći dio svoga života proveo u Veneciji i Rimu. Znao je iskoristiti osobni talent i mogućnosti koje je pružala talijanska renesansa. Uspješno se iskazao u raznim područjima ljudskog djelovanja. Među ostalim, ulazi u povijest kao najstariji poznati skladatelj na čitavom današnjem prostoru slavenskoga svijeta kome se tiskaju skladbe.
U svjetsku povijest ulazi i kao drugi tiskar. Godine 1501. Petrucci, prvi nakladnik u povijesti glazbenog tiska, izdaje svoje prvo djelo u Veneciji. Drugi je nakladnik Motovunac Andrea Antico koji se javlja 1510. godine. Za razliku od Petruccija, koji upotrebljava pokretne znakove, Antico se koristi drvorezom, najstarijom grafičkom tehnikom. U tekstovima upotrebljava latinicu i gotiku. Skladbe su objavljene čak na četiri jezika - talijanskom, latinskom, francuskom i španjolskom. Kao da je prethodio ujedinjenoj Europi.
Papa Leon X. već 1513. godine za Antica rabi termin "miniatore" što ga čini najstarijim poznatim grafičarom u Hrvatskoj. Po svemu sudeći, Antico je u Rimu urezivao portrete i crteže krajolika.
Što vrijeme više prolazi, to raste interes za Antica. Talijanski i svjetski glazbeni autoriteti objavljuju radove o njemu i transkribiranu glazbu iz njegovih antologija. Uz to, u raznim publikacijama objavljeno je niz članaka o slavnom Motovuncu, koji je dao veliki svjetski doprinos u promicanju glazbe. Glavni motovunski trg nosi ime ovog velikog čovjeka.