MATIJA VLAČIĆ ILIRIK (1520. - 1570.)

Suradnik Martina Luthera u protestantskom reformskom pokretu u Europi. Značajan teolog, povjesničar, lingvist.

Suradnik Martina Luthera u protestantskom reformskom pokretu u Europi. Značajan teolog, povjesničar, lingvist.

U Labinu, u Starom gradu, nalazi se Memorijalna zbirka M. V. Ilirika.