TUNEL, RIJEKA

”Tunel” je zaživio kao okupljalište glazbenika, intelektualaca i ljudi koji cijene dobru glazbu.

”Tunel” je zaživio kao okupljalište glazbenika, intelektualaca i ljudi koji cijene dobru glazbu.

Izložbe, koncerti, zabave, sajmovi rukotvorina, jam sessioni, slučajni susreti..., a sve to sa zvučnom podlogom nove urbane glazbe u svim svojim varijacijama, s posebnim naglaskom na inteligentnoj elektronskoj glazbi.

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer